Inici / Opina

#elpratopina

El Prat és un projecte en comú i volem que hi participis.
Amb aquest formulari volem que expressis la teva opinió i/o aportis els teus suggeriments sobre el contingut de les propostes que es presenten al PAM, o sobre tot allò que consideris important.
Les respostes que no acompleixin les normes de participació podran ser eliminades del web.
Amb caràcter general, quines propostes i suggeriments tens sobre qualsevol tema ciutadà, inclòs o no en el PAM? 61

Al mateix temps, volem saber què en penses d’alguns temes concrets d’interès ciutadà.
Et semblen suficients els mecanismes de participació existents a l’Ajuntament? Quins altres mecanismes de participació proposes? Sobre quins temes creus que caldria fer processos de participació? 23

Les escoles bressol municipals apliquen un sistema de tarifació social, que fixa la quota segons la situació econòmica de cada família. Et sembla un bon sistema per aplicar-lo a altres serveis públics? A quins? 16

Recentment, l’Ajuntament ha fet públic el resultat del concurs per a la construcció del nou teatre de L’Artesà, que substitueix l’antic, però manté el bar i el pati actuals. Coneixes el projecte? Què et sembla? 68

La Ricarda és un equipament municipal que ha de ser un referent en temes relacionats amb la nostra identitat local i que ha de tenir un ús públic. Quins usos et semblarien més adients? Quines activitats s’hi podrien dur a terme? 50

L’arribada de l’L9 del metro al Prat comportarà transformacions en els hàbits dels pratencs i les pratenques i en la dinàmica de la ciutat. Quins efectes creus que pot tenir l’arribada del metro? 19