Inici / Opina / Pregunta #2

#elpratopina

El Prat és un projecte en comú i volem que hi participis.
Et semblen suficients els mecanismes de participació existents a l’Ajuntament? Quins altres mecanismes de participació proposes? Sobre quins temes creus que caldria fer processos de participació?23

altres respostes

Andreu

Per tal de poder realitzar una correcta participació de la ciutadania, l’Ajuntament hauria de garantir:
1. Transparència en la informació.
2. Formació a la ciutadania en determinats temes específics
3. Garantir la representativitat dels diferents sectors/col·lectius implicats/des.
4. Capacitat de decisió real i vinculació dels acords presos, a poder ser sempre a través de la cerca del consens.
Malauradament, considero que l’Ajuntament del Prat desinforma a través dels mitjans públics (revista, radio,…) i obviament, ni tampoc forma a la ciutadania i molt menys té en consideració la seva opinió. Crec que entèn la participació com un espai a on els/les ciutadans/es “només” podem abocar el nostre malestar, com un simple tauler d’anuncis.

Eduardro

Un problema que veig bastant sovint d’aquest ajuntament, es que fa moltes coses molt interessants i amb molt criteri (evidentment també hi ha que no ) i no dona suficient visibilitat. La pregunta es quins sons els mecanismes de participació existents a l’ajuntament, perquè amb excepció del PAM, solament tinc constància d’una altre iniciativa de participació. Crec recordar que em va arribar una comunicació per escrit d’una reunió de participació amb la ciutadania, però no vaig poder assistir per temes d’horari.

Rmforner

El primer que caldria aclarir és, quins són els mecanismes de participació existents: el web, les xarxes, l’Oficina del ciutadà? L’altre punt és saber si totes les nostres opinions serveixen per alguna cosa. Estaria bé poder recollir tots els punts proposants i donar-los resposta i fer-ho públic, tant a la revista com al web i xarxes socials.

Altres mecanismes de participación serien entrevistes porta per porta, especialmente de la gent gran que no usa les notes tecnologies.

Caldria fer processos de participació sobre moltes coses, espais públics, activitats, etc. I també sobre altres que pot ser sembli que no, però ens afecten com la pujada de sou dels càrrecs públics.

Carlos Fdz.

Estoy totalmente de acuerdo con Bertran. Esto me lleva a pensar que quizá a la plataforma le haría falta una opción tipo “me gusta” o “+1” para que las propuestas sean valoradas por la gente.

Aparte de eso, la cantidad de datos solicitados en el registro me parece excesiva y creo que repercutirá en la participación.

Bertran Cazorla

Crec que no és tant un assumpte de si són o no suficients, sinó de si són o no efectius. D’una banda, serveixen els processos participatius existents per empoderar tota la ciutadania, amb condicions socials, educatives, culturals… diverses? O només recullen l’opinió de la gent ja predisposada a participar? D’altra banda, fins a on arriba la participació? Serveix per incidir en l’elaboració de polítiques públiques, és a dir, es tracta d’una veritable coproducció d’aquestes polítiques públiques? O es limita massa sovint a la cosmètica?

Pel que fa als processos de participació, crec que és imprescindible fer-ne més quan es projecte les grans inversions al municipi, que generen nous equipaments (per exemple, en anys passats, el Cèntric).

1235